De afsprakenplanner werkt in alle browsers, behalve de klassieke versie van Microsofte Edge.
Wat u kunt doen:
Er zijn 4 verschillende mogelijkheden